ELBURG - Begin 2023 start in de gemeente Elburg het project Leefsamen Elburg. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de inzet van slimme sensoren. Deze sensoren in de woningen maken het voor ouderen zo veilig mogelijk om er te blijven wonen. Het vergroot de zelfredzaamheid en ze kunnen er langer blijven wonen.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal is blij dat het project over een paar maanden al van start gaat. “De druk op de thuiszorg neemt steeds meer toe. Het aantal plekken in verzorg- en verpleeghuizen is laag. Ouderen zijn daardoor genoodzaakt steeds langer thuis te blijven wonen. We willen dat dit veilig kan. Met dit project zorgen we daarvoor. De aandachtspunten liggen dan ook op het behoud van een veilige woning en omgeving, zelfregie, contact met naasten, blijven participeren en daarmee zo lang mogelijk vitaal blijven.”

Leefsamen Elburg voor langer duurzaam thuis wonen

Het aantal mensen dat langer, zelfstandig thuis blijft wonen groeit snel. Persoonlijke veiligheid en verbondenheid met de naaste omgeving zijn belangrijk voor ouderen, vooral om zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen. Om ouderen hierbij te ondersteunen, start begin 2023 het project Leefsamen Elburg. In dit project worden woningen voorzien van een inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders. Deze slimme sensoren waarschuwen bij een noodgeval het sociale netwerk van buren, familie en naasten. Wie en hoeveel dit zijn, bepaalt de gebruiker zelf.

Deelnemers van het project krijgen vooraf een woonscan met een adviesrapport gericht op aanpassingen in de woning. Door snelle hulp uit de omgeving kunnen incidenten, slachtoffers en schade worden voorkomen en voelen mensen zich veiliger in huis.

Ouderen die zich aanmelden ontvangen kosteloos de woonscan, de sensoren en installatie daarvan. De alarmeringen ontvangen zij zes maanden kosteloos. Na die periode kunnen deelnemers aan het project zelf beslissen of ze de dienstverlening voort willen zetten.

Samenwerking

Elburg werkt in dit project samen met andere gemeenten in de regio, de brandweer, de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Leefsamen, Zlimthuis en installateurs. Het RCOAK Ouderenfonds en Interpolis Achmea helpen dit project mogelijk te maken. Het evaluatiebureau van de GGD Noord- en Oost-Gelderland zal onderzoek doen onder ouderen en hun naasten naar hun gebruikservaring en het ervaren veiligheidsgevoel tijdens het gebruik van de slimme sensoren. Ook is er afstemming over het project met de woningcorporaties in de regio.

Deel dit artikel