ELBURG - Het dagboek van Etty Hillesum in muziek en taal gaat over de dagboeken en het leven van Etty Hillesum. Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog.

Op zondag 15 januari geven Vocalgroep Choral o.l.v. Henk Ruiter en actrice Abke Bruins, die Etty vertolkt, een voorstelling over het leven van Etty Hillesum in de Ichthuskerk in Elburg. Aanvang 19.30 uur.De toegang is gratis, wel wordt een gift voor de gemaakte onkosten gewaardeerd.

Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren. Deze levenskunst, inspiratie en kracht wil Choral in haar programma vormgeven.

Deel dit artikel